Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Elevtenester > Søknad om opptak

Søknad om opptak

Søknad om opptak

Vigo.no - det er nettstaden for deg som skal søkje vidaregåande opplæring i skule eller bedrift, fagskuleutdanning eller vaksen-opplæring/realkompetansevurdering.

Gå til nettsida www.vigo.no.
Der må du logge deg inn med anten

  • Passord og engangskode til MinID
  • Smartkort fra Buypass
  • USB-pinne fra Commfides
  • BankID

Det er viktig at du fyller ut søknaden din så nøyaktig som mogleg. Ver nøye med utfylling av telefon-, mobilnummer, og e-postadresse, både når du registrerer deg som ny brukar av ein elektronisk ID og inne på vigo.no. 

Er du usikker på kva du skal velje, finn du meir informasjon om dei ulike utdanningstilboda på nettstaden vilbli.no .  

 

Svar på tilbod om plass og/eller venteplass
Hugs at du må svare på tilbod om plass og/eller ventelisteplass, les mer på vilbli.no. For å finne ut kva for tilbod du har fått, må du logge deg inn på www.vigo.no.

NB! Du risikerer å miste tilbodet om plass og/eller ventelisteplass om du ikkje overheld svarfristen! 

 

For avgangselevar:
- skal du søkje høgare utdanning i Noreg, er www.samordnaopptak.no nettstaden du skal bruke. Lukke til med søknadsprosessen!