Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Haram VGS > Om skulen

Om skulen

Litt om skulen

Haram vidaregåande skule er ein kombinert skule. Skulebygget ligg fritt og fint til i åsen bakom Brattvåg, kommunesenteret i Haram kommune. Inntaksområdet vårt er hovudsakleg kommunane Haram, Sandøy og Midsund, men skulen har elevar frå andre nabokommunar også. Utdanningsprogramma 4-årig TAF og Vg2 i Skottland har elevar frå større delar av fylket.

Skulen sitt nærområde
Skulen ligg i eit område med flott Sunnmørsnatur og nærmiljøet har fine fasilitetar å by på. Næraste naboar er Brattvåg ungdomsskule, med idretts- og symjehall, og Brattvåg IL, med sitt oppdaterte idrettsanlegget.

Det er og kort veg ned til kommunesenteret, der bl.a. kulturbygget Ingebrikt Davikhuset ligg, sjukeheim, ulike helsetenester, butikkar, bibliotek og kommunen sine tenester. Vidare er det like kort veg ut i naturen, anten ned i fjøra eller opp i fjellet.

Haust ved HVS

 Hauststemning ved Haram vidaregpande skule

 

Ein skule i vekst
Haram vidaregåande skule har i overkant av 310 elevar, inkludert ein klasse Vg2 ST i Skottland. 

Skulen har 58 tilsette.
46 er tilsett innan pedagogisk personale, der lærarane er fordelte på eit breidt spekter av fagområde og utdanningsprogram innan yrkesfag og studiespesialisering.
Administrasjon består av 5 personar; rektor, ass.rektor og 3 fagleiarar.

12 er tilsett innan merkantilt personale; - 2 konsulentar på hovudkontoret, 1 person innan IT-driftsansvar, 1 rådgjevar, 3 assistentar, 5 reinhaldarar og ein vaktmeister. (Skulen har ein liten bibliotekarressurs på 30 %, som ein av lærarane no har innbakt i stillinga si).

Alle er med på å drifte skulen til det beste for elevane våre.

 

Elevretta støttefunksjonar
Helsesøster har treffetid på skulen kvar tysdag, kl 09:30 - 12:30. Ho er og tilgjengeleg etter avtale på andre tidspunkt når slike behov blir melde inn.

Haram PPT er ein god samarbeidspartnar for skulen. Det er to personar ved PPT-kontoret som er knytt opp mot den vidaregåande skulen. PPT er på skulen to halve dagar i veka, kvar måndag og onsdag, kl 11:25 - 14:30. Dei stiller og opp på møte, eller ved andre høve, etter innkalling.

Storparten av elevane våre bur heime, men dei som er avhengige av hybel, skaffar seg den forholdsvis greitt. Skulen kan også hjelpe til, då kontorpersonalet har oversyn over hybelsituasjonen i bygda. Ta kontakt med kontoret 70 20 96 00 anten du har ledig hybel, eller det er du som treng ein plass å bu.

Først skuleveka vert avslutta kring felles grill. Ein hyggeleg start på eit nytt skuleår.

   
Grilling_HVS

Grilling på skuleplassen,
og rebusløp kring vatnet. Kjekt!

Aktivitet2016_1
Aktivitet2016_2

Bli kjend med nye medelevar ('',)
Velkomen til Haram vidaregåande skule!